เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล     เดิมอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลนาเฉลียงประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้คนจากถิ่นอื่นและย้ายเข้ามาอยู่ มีทั้งต่างจังหวัดภาคเหนือเช่นลำปางน่านและจากเขตอำเภอหล่มเก่า หล่มสักและได้แยกเป็นตำบลห้วยโป่ง พ.ศ.2522
0.01s. 0.50MB