เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ152
คู่มือปฏิบัติงาน1281
แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522166
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน1343
แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๕1132
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒๕๕๕1129
แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๖1128

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB