เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ 17 ส.ค. 58 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เอกสารทั้งหมด 15 ชุด

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง_ดัดแปลง_รื้อ.pdf299.30 KB
การขอใบรับรองการก่อสร้าง_ดัดแปลง_หรือเคลื.pdf304.70 KB
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน_1.pdf301.82 KB
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา_21_2.pdf331.83 KB
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf310.68 KB
การขออนุญาตดัดแปลง_หรือใช้ที่จอดรถที่กลั.pdf316.13 KB
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร_ตามมาตรา_21.pdf328.18 KB
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา_33_1.pdf305.80 KB
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร_ตามมาตรา_22.pdf312.58 KB
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf330.56 KB
การแจ้งขุดดิน.pdf2.43 MB
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf3.26 MB
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf331.70 KB
การแจ้งถมดิน.pdf306.55 KB
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf310.84 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.50MB