นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 15,833 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  แชร์  
23 มี.ค. 64ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แชร์  
2 มี.ค. 64งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64งบทดลอง เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  แชร์  
4 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
3 ธ.ค. 63งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 พ.ย. 63งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปปีงบประมาณ 2564 แชร์  
26 ต.ค. 63งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
5 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63งบทดลอง เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
3 ก.ค. 63งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63งบทดลอง เดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
3 เม.ย. 63งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 54 รายการ
เปลี่ยนภาษา