นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 15,795 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64สถิติการให้บริการน้ำ อุปโภคและบริโภค แชร์  
1 เม.ย. 64สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
1 เม.ย. 64สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขอรัะบรองสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
1 เม.ย. 64สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
1 เม.ย. 64สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แชร์  
1 มี.ค. 64สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 แชร์  
15 ก.พ. 64สถิติการให้บริการร้องเรียนการทุจริต 2564 แชร์  
30 ธ.ค. 63สถิติการให้บริการร้องเรียนการทุจริต 2563  แชร์  
2 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 แชร์  
6 เม.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 แชร์  
2 มี.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แชร์  
4 ก.พ. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 แชร์  
7 ม.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แชร์  
4 พ.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 แชร์  
2 ต.ค. 62ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
2 ก.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 แชร์  
5 ส.ค. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา