นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 15,872 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มิ.ย. 62ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
4 มิ.ย. 62รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
12 พ.ย. 61ประกาศสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เมษายน) แชร์  
12 พ.ย. 61ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ตุลาคม) แชร์  
9 พ.ย. 61แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) - เมษายน ๒๕๖๑ แชร์  
9 พ.ย. 61แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) - ตุลาคม ๒๕๖๑ แชร์  
19 ก.ย. 60ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แชร์  
28 ก.ย. 58สรุปผลแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา