นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 15,892 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง แชร์  
3 ต.ค. 62ประกาศผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 62แผนดำเนินงาน แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
31 ต.ค. 61แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
5 ม.ค. 61ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลห้วยโป่ง แชร์  
30 พ.ย. 59ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา