เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓11
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256314
งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256318
งบทดลอง เดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563111
ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562143
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓126
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563125
งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563134
งบทดลอง เดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563118
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓149
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563134
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563167
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563125
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒163
ประกาศผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256218
ประกาศผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256217
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒162
งบทดลอง เดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562165
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562135
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562130

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB