เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 4 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ติดตามแผน ปี 62(เมษายน).doc236.50 KB
ติดตามแผน ปี 62(เมษายน).doc236.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.01s. 0.50MB