นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 15,742 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศารายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ) ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 เม.ย. 63ประกาศรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ( รอบ 6 เดือน ) ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ต.ค. 62ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
4 เม.ย. 62ประกาศรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2562 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา