นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 260 คน

เยี่ยมชม 15,929 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหิินคลุกสายคลองบง บริเวณนานายมโน คำพาพันธ์-นานางสมบุญ นวลน้อม หมู่ที่ 5

17 มีนาคม 2564 6 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหิินคลุกสายคลองบง บริเวณนานายมโน คำพาพันธ์-นานางสมบุญ นวลน้อม หมู่ที่ 5 .pdf346.78 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา