นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 15,859 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมด้านโรคพิษสุนัขบ้า

8 มีนาคม 2564 6 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมด้านโรคพิษสุนัขบ้า.pdf243.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา