นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 207 คน

เยี่ยมชม 15,841 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

1 มีนาคม 2564 6 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า.pdf255.11 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา