นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 15,877 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญหมู่ที่ 2  แชร์  
30 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 5  แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 3 แชร์  
24 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ Big Cleaning Day แชร์  
17 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้น บริเวณนานางละมัย ฤทธิ์เลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
17 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหิินคลุกสายคลองบง บริเวณนานายมโน คำพาพันธ์-นานางสมบุญ นวลน้อม หมู่ที่ 5 แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ( ต่อจากเดิม ) หมู่ที่ 2  แชร์  
11 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ แชร์  
8 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมด้านโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโป่ง แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโป่ง จำนวน 2 จุด แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ต.ห้วยโป่ง จำนวน 2 จุด แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยฟันสวย แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการ ประชารัฐ สร้างสุขฯ แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ Big Cleanning Day แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 63 รายการ
เปลี่ยนภาษา