นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 234 คน

เยี่ยมชม 15,880 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564

2 เมษายน 2564 50 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
เดือน ตุลาคม 2563416.29 KB ดาวน์โหลด
เดือน พฤศจิกายน 2563269.32 KB ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2563269.71 KB ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 25641.44 MB ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 25641.47 MB ดาวน์โหลด
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564.pdf1.37 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา