นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 15,850 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

4 พฤศจิกายน 2563 47 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.205.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา