นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 15,868 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

4 สิงหาคม 2563 89 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.419.59 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา