นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 271 คน

เยี่ยมชม 15,921 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563

16 มิถุนายน 2563 161 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.525.18 KB ดาวน์โหลด
.706.34 KB ดาวน์โหลด
.500.54 KB ดาวน์โหลด
.400.67 KB ดาวน์โหลด
.268.14 KB ดาวน์โหลด
.561.55 KB ดาวน์โหลด
.381.85 KB ดาวน์โหลด
.326.24 KB ดาวน์โหลด
.419.59 KB ดาวน์โหลด
.513.60 KB ดาวน์โหลด
.661.34 KB ดาวน์โหลด
.570.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา