นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 15,806 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 ก.ย. 61แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 แชร์  
1 ส.ค. 61แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 แชร์  
2 ก.ค. 61แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 แชร์  
1 มิ.ย. 61แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 แชร์  
2 พ.ค. 61แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 แชร์  
2 เม.ย. 61แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 แชร์  
2 มี.ค. 61แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
1 ก.พ. 61แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 แชร์  
3 ม.ค. 61แบบสรุบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา