นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 15,818 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่(ขุดจากพื้นคลองเดิม) หมู่ที่ 5

31 มีนาคม 2564 11 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่(ขุดจากพื้นคลองเดิม) หมู่ที่ 5.pdf750.41 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา