นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 272 คน

เยี่ยมชม 15,928 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญ หมู่ที่ 2

31 มีนาคม 2564 8 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญ หมู่ที่ 2.pdf792.24 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา