นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 15,785 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ต่อจากตัวเดิม) หมู่ที่ 1

31 มีนาคม 2564 10 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ต่อจากตัวเดิม) หมู่ที่ 1.pdf1.11 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา