นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 15,782 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่(ขุดจากพื้นคลองเดิม) หมู่ที่ 5 แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญ หมู่ที่ 2 แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ต่อจากตัวเดิม) หมู่ที่ 1 แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 3 แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 4 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ) หมู่ที่ 4 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 3 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ( ต่อจากเดิม ) หมู่ที่ 2 แชร์  
16 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
16 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายคลองยาง-คลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวังโรง(จากด้านในออกมาด้านนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
23 มิ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ้านนายอเนก คล้ายแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
23 มิ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน (บริเวณบ้านนายบุญ สมพล) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
20 พ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นหมู่ที่ 7 แชร์  
20 พ.ค. 63ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 57 รายการ
เปลี่ยนภาษา