เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256364 ม.ค. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256353 ธ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256353 ธ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ประจำเดือน ตุลาคม 256344 พ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256344 พ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563385 ต.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563423 ก.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563494 ส.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563533 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563 รายเดือน11616 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563564 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563665 พ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563473 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563404 มี.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563384 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านบริเวณนานางอมรรัตน์ ม.17631 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง PRINTER (สำนักปลัด)6628 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง PRINTER (กองช่าง)7128 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER จำนวน ๓ รายการ5327 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสมบูรณ์ ม. 75514 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB