เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256333 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563 รายเดือน6216 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563184 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563245 พ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563123 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563124 มี.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563134 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านบริเวณนานางอมรรัตน์ ม.14731 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง PRINTER (สำนักปลัด)4128 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง PRINTER (กองช่าง)4328 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER จำนวน ๓ รายการ2527 ม.ค. 63
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสมบูรณ์ ม. 73214 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสวัสดิ์ ม.73414 ม.ค. 63
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บริเวณคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6688 ม.ค. 63
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านไผ่ขวาง ม. 3448 ม.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินกาาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562163 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ6726 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา 5420 ธ.ค. 62
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี4618 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลัักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กรอบทองพร้อมกระจก4918 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB