เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสมบูรณ์ ม. 7314 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสวัสดิ์ ม.7314 ม.ค. 63
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บริเวณคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6178 ม.ค. 63
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านไผ่ขวาง ม. 3168 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ3026 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา 1520 ธ.ค. 62
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี2218 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลัักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กรอบทองพร้อมกระจก1718 ธ.ค. 62
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว818 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง3917 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 5223 เพชรบูรณ์ 2317 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 7336 เพชรบูรณ์ 2717 ธ.ค. 62
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ2116 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 12216 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมเครื่องเสียงหอประชุม อบต.ห้วยโป่ง1813 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง1813 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง โดยติดตั้งฉากหลังเวที และการปูพื้นเวที339 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคน 783 เพชรบูรณ์144 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ กวฉ 475 เพชรบูรณ์144 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) รายนางสาวนริศรา กันวงษ์1622 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB