เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง41 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) 21 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง21 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง730 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง163 ต.ค. 62
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256381 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมี สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ครั้งที่ ๔1917 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5278 เพชรบูรณ์1116 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลสนามสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 816 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนาด 90 ซม.1516 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/3 (บ้านนายเอนก) ม.71616 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด916 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 (บ้านนายสำเริง) ม.71113 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 (บ้านนายเคียง) ม.7 ต.ห้วยโป่ง1013 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 (ต่อท้ายถนนเดิม) ม.1912 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนา - หนองโสน ม.5812 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวังโรง (ต่อท้ายถนนเดิม) ม.21012 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม. 3 จำนวน 2 จุด1212 ก.ย. 62
ประกาศผู้ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ910 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลตำบลห้วยโป่ง139 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB