เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) รายนางสาวนริศรา กันวงษ์622 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดฟิล์มพร้อมเปลี่ยนกระจกกระบังลมหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5278 เพชรบูรณ์155 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ81 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง121 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) 61 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง101 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง431 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง1230 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง223 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางเยาวเรศ ศรีทรัพย์)71 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางรัตนาพร พุกตื้อ)71 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง81 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางแสงอรุณ รินนาศักดิ์)101 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวสายเรียม กุลเสน)71 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (นางสัมฤทธิ์ ศิลาคำ)71 ต.ค. 62
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563141 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมี สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ครั้งที่ ๔2317 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5278 เพชรบูรณ์1716 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลสนามสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1116 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนาด 90 ซม.2016 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB