เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ข้างวัด ม.35413 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 4813 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากท้ายหมู่บ้านไปลานตาก) หมู่ที่ 55613 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม. 2 บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง996 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง จำนวน 12 สาย10012 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย889 ส.ค. 61
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมโดยลงหินคลุก ซอย 10 หนองโสนเชื่อม ม.5 ช่วงที่ 2 ม.41009 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอย 3 ม.1 เชื่อม ม.4839 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 จำนวน 8 สาย 828 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์882 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีต ซอย 3/1 ม. 4 ต.ห้วยโป่ง9320 ก.ค. 61
กำหนดราคากลาง โครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง ซอย 2 หมู่ที่ 78915 มิ.ย. 61
กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง9115 มิ.ย. 61
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง 9015 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง โครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง843 เม.ย. 61
ประกาศกำหนดราคากลางงานขุดลอกคลองวังศาล8830 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังศาลหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง9030 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 18816 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการซ๋อมแซมถนน คสล. ดาด คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง8913 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนไร่พ่อเทียบ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง9413 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB