เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง216 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายคลองยาง-คลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง216 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวังโรง(จากด้านในออกมาด้านนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง315 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ้านนายอเนก คล้ายแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง823 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน (บริเวณบ้านนายบุญ สมพล) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง923 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง1312 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นหมู่ที่ 71520 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง1920 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง2129 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง2429 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง2029 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่3 )2827 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่2 )2927 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 1 ตำบลห้วยโป่ง(จุดที่1)3027 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล(ที่ดินนางน้ำค้าง ชมพู่) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง3327 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล(ที่ดินนายไทย ขันติวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง3427 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ที่นายแอ๊ด วงษ์บรรณะ) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง3027 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ข้างวัด ม.37313 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 7013 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากท้ายหมู่บ้านไปลานตาก) หมู่ที่ 57513 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB