เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(เข้าบ้านนายเอนก คล้ายแก้ว)ซอย 5 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)6522 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน(บริเวณบ้านนายบุญ สมพล)หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5122 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านปู่จ้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโดย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )4811 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่3 )8427 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 25627621 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9720 พ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256310219 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย1215 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 11101 พ.ย. 62
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256211115 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631068 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 38430 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11111 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (ข้างวัด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,272 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1486 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากท้ายหมู่บ้านไปลานตาก) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง10530 พ.ค. 62
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210128 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562)11229 เม.ย. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 จำนวน 3 สาย1477 ธ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)1317 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย12314 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB