เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) รายนางสาวนริศรา กันวงษ์622 พ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1120 พ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631319 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดฟิล์มพร้อมเปลี่ยนกระจกกระบังลมหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5278 เพชรบูรณ์155 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย115 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ71 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง121 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) 61 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง101 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1171 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง431 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง1230 ต.ค. 62
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622115 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563148 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง223 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางเยาวเรศ ศรีทรัพย์)71 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางรัตนาพร พุกตื้อ)61 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง81 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางแสงอรุณ รินนาศักดิ์)101 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวสายเรียม กุลเสน)71 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB