เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 25641015 ก.พ. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563374 ม.ค. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563303 ธ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563283 ธ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563244 พ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563274 พ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563525 ต.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563603 ก.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563644 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง6516 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายคลองยาง-คลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง7816 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองวังโรง(จากด้านในออกมาด้านนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง6015 ก.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563693 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ้านนายอเนก คล้ายแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง7023 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน (บริเวณบ้านนายบุญ สมพล) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง5723 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(เข้าบ้านนายเอนก คล้ายแก้ว)ซอย 5 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7722 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน(บริเวณบ้านนายบุญ สมพล)หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6322 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563 13316 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง6212 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านปู่จ้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโดย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )6011 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB