เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ้านนายอเนก คล้ายแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง323 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน (บริเวณบ้านนายบุญ สมพล) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง323 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(เข้าบ้านนายเอนก คล้ายแก้ว)ซอย 5 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)922 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน(บริเวณบ้านนายบุญ สมพล)หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (622 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563 รายเดือน5316 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง812 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านปู่จ้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโดย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )511 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563104 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นหมู่ที่ 71020 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง1320 พ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563205 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง1729 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง2129 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง1629 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256373 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่3 )2427 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่3 )3027 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่2 )2527 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 1 ตำบลห้วยโป่ง(จุดที่1)2327 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล(ที่ดินนางน้ำค้าง ชมพู่) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง2727 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/18 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB