นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 15,747 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ต.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
22 มิ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(เข้าบ้านนายเอนก คล้ายแก้ว)ซอย 5 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
22 มิ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน(บริเวณบ้านนายบุญ สมพล)หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านปู่จ้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโดย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) แชร์  
27 มี.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง (จุดที่3 ) แชร์  
21 ม.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 แชร์  
20 พ.ย. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
19 พ.ย. 62เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
5 พ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย แชร์  
1 พ.ย. 62ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1 แชร์  
15 ต.ค. 62รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ต.ค. 62ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
30 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 แชร์  
11 มิ.ย. 62ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
6 มิ.ย. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (ข้างวัด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,272 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
30 พ.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากท้ายหมู่บ้านไปลานตาก) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง แชร์  
28 พ.ค. 62ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
29 เม.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562) แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 จำนวน 3 สาย แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 31 รายการ
เปลี่ยนภาษา