นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 15,840 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.พ. 64การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ปี 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน แชร์  
1 ต.ค. 63เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ แชร์  
1 ต.ค. 63ศูนย์บริการร่วม แชร์  
1 ต.ค. 63การให้บริการประชานในวันหยุดราชการ แชร์  
1 ต.ค. 63ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งข่าวการทุจริต แชร์  
1 ต.ค. 63ศูนย์ข้อมูลข่าาสาร แชร์  
18 พ.ค. 63แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
14 พ.ค. 63การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม แชร์  
6 เม.ย. 63คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
23 ก.ย. 62ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุด ปี 2562 แชร์  
6 มี.ค. 62ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา