นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 15,886 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 63เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 4 แชร์  
3 ส.ค. 63เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 3 แชร์  
20 พ.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 แชร์  
5 มี.ค. 63เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 2 แชร์  
19 ก.พ. 63เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 1 แชร์  
24 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แชร์  
8 พ.ย. 60รูปการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา