เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566141
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล154
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563665
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓4162
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 42160

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB