นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 15,909 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
31 มี.ค. 64หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
1 ต.ค. 63การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
1 ต.ค. 63หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
1 ต.ค. 63การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา