นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 15,896 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 เม.ย. 64การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2564 แชร์  
24 มี.ค. 64โครงสร้างส่วนราชการ แชร์  
9 มี.ค. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2564 แชร์  
29 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
14 ต.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
1 ก.ค. 63ประกาศโครงสร้าง อบต. ประเภท ระดับสามัญ ปี 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
5 พ.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
20 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แชร์  
8 พ.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา