นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 15,774 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 พ.ย. 63คำสั่งรักษาราชการแทนและคำสั่งปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
18 พ.ย. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แชร์  
1 ต.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2564 แชร์  
14 พ.ค. 63รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แชร์  
13 พ.ค. 63นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
13 พ.ค. 63หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหา การคัดเลือก การโอน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
25 ธ.ค. 62คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา