นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 30,068 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที

  นายก อบต.ห้วยโป่ง

  08 9961 2810

 • ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ว่าง)

  รองนายก

 • ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ว่าง)

  รองนายก

 • ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (ว่าง)

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา