นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 15,786 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายผดุง วันเมฆ

  ประธานสภา อบต.ห้วยโป่ง

  08 9233 2595

 • นายคำเข้ม กันหา

  รองประธานสภา อบต.ห้วยโป่ง

  06 4659 9246

 • นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง

  เลขานุการสภา อบต.ห้วยโป่ง

  08 9961 2810สมาชิกสภา

 • นายนิกร แก้วเบี่ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพิพัฒน์ บวรศักดิ์สุนทร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายประกิจ ศรีวังคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาวกุสุมา ด้วงธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายพงศธร ฉิมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายคำเข้ม กันหา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายหนูเริญ ชุ่มเฟือย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอารีย์ อินทะมาท

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายพงษ์พันธ์ อุ่นแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวิโรจน์ สุเต็ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายกิตติศัพท์ ทองงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายชิน ขันกา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7เปลี่ยนภาษา