เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 9917 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ10426 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ6625 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ8920 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง1313 มี.ค. 63
รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น1443 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)29715 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)23225 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)2013 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล20712 พ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก15418 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB