เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564302 พ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง2182 พ.ย. 63
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641827 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 12317 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ13526 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ8525 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ11120 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง1653 มี.ค. 63
รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น1773 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)32315 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)25525 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)2313 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล23312 พ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก17818 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB