เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)4421 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีการศึกษา 25642020 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(สังกัดสำนักปลัด)1804 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง4921 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564324 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง662 ธ.ค. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา6230 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง7030 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง11218 พ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง1332 พ.ย. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง (ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 25644130 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว6216 ต.ค. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม636 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ8826 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ 25638621 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6917 ส.ค. 63
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6914 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1324 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น483 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)"ประจำปีงบประมาณ 2563563 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB