เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว516 ต.ค. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม912 ต.ค. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม157 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ5826 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ 25633721 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3617 ส.ค. 63
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3414 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1014 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น263 ส.ค. 63
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก5330 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ11626 มิ.ย. 63
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 25635925 มิ.ย. 63
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 25635324 มิ.ย. 63
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635223 มิ.ย. 63
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563755 พ.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง8824 เม.ย. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง7824 เม.ย. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก14324 ธ.ค. 62
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ14822 ต.ค. 62
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง981 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB