เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม718 ก.พ. 64
โครงการ Big Cleaning Day 1511 ก.พ. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)5029 ม.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)5529 ม.ค. 64
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25642127 ม.ค. 64
ประกาศ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)7826 ม.ค. 64
ประกาศ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)7326 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)8821 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีการศึกษา 25644220 ม.ค. 64
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตตำบลห้วยโป่ง3619 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษี265 ม.ค. 64
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทีี่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2563234 ม.ค. 64
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทีี่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2563294 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(สังกัดสำนักปลัด)2054 ม.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25643722 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง6821 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564434 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง782 ธ.ค. 63
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทีี่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563351 ธ.ค. 63
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทีี่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563381 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB