นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 251 คน

เยี่ยมชม 15,930 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม "เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 1 - 7" ประจำเดือนมีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564 23 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งจัด โครงการฝึกอบรม "เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 1 - 7" ประจำเดือนมีนาคม 2564

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เป็นการฝึกอบรมการเพาะเชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราไตรโคเดอร์มา

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
.368.75 KB   แสดงภาพ
.147.20 KB   แสดงภาพ
.334.21 KB   แสดงภาพ
.153.34 KB   แสดงภาพ
.292.18 KB   แสดงภาพ
.253.03 KB   แสดงภาพ
.180.22 KB   แสดงภาพ
.207.91 KB   แสดงภาพ
.156.36 KB   แสดงภาพ
.168.62 KB   แสดงภาพ
.159.13 KB   แสดงภาพ
.298.25 KB   แสดงภาพ
.216.93 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา