นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 15,822 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม(05/03/2564)

5 มีนาคม 2564 26 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่  5  มีนาคม  2564  ณ  ถนนสายบ้านใหม่สามัคคีถึงหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.534.11 KB   แสดงภาพ
.558.81 KB   แสดงภาพ
.243.67 KB   แสดงภาพ
.455.32 KB   แสดงภาพ
.291.67 KB   แสดงภาพ
.333.75 KB   แสดงภาพ
.356.23 KB   แสดงภาพ
.266.16 KB   แสดงภาพ
.274.42 KB   แสดงภาพ
.438.04 KB   แสดงภาพ
.371.67 KB   แสดงภาพ
.432.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา