นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 15,743 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Big Cleaning Day (03/03/2564)

3 มีนาคม 2564 24 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ได้จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2564 ณ บริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.454.98 KB   แสดงภาพ
.441.65 KB   แสดงภาพ
.624.44 KB   แสดงภาพ
.756.37 KB   แสดงภาพ
.557.88 KB   แสดงภาพ
.252.50 KB   แสดงภาพ
.320.94 KB   แสดงภาพ
.316.41 KB   แสดงภาพ
.335.70 KB   แสดงภาพ
.266.73 KB   แสดงภาพ
.339.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา