นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 15,911 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม (04/03/2564)

4 มีนาคม 2564 34 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวัด  ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม

ในวันพฤหัสบดีที่  4  มีนาคม  2564  ณ  วัดประชาบำรุงห้วยโป่ง  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.543.36 KB   แสดงภาพ
.451.89 KB   แสดงภาพ
.449.91 KB   แสดงภาพ
.536.89 KB   แสดงภาพ
.448.24 KB   แสดงภาพ
.403.06 KB   แสดงภาพ
.319.65 KB   แสดงภาพ
.219.87 KB   แสดงภาพ
.648.69 KB   แสดงภาพ
.572.18 KB   แสดงภาพ
.680.03 KB   แสดงภาพ
.219.62 KB   แสดงภาพ
.275.84 KB   แสดงภาพ
.238.18 KB   แสดงภาพ
.582.34 KB   แสดงภาพ
.643.48 KB   แสดงภาพ
.200.87 KB   แสดงภาพ
.176.57 KB   แสดงภาพ
.229.57 KB   แสดงภาพ
.219.91 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา