นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 15,936 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Big Cleaning Day

11 กุมภาพันธ์ 2564 55 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 11  กุมภาพันธ์  2564  ณ  บริเวณสองข้างทางถนนสายสระบุรี - หล่มสัก

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.488.06 KB   แสดงภาพ
.406.68 KB   แสดงภาพ
.581.87 KB   แสดงภาพ
.384.91 KB   แสดงภาพ
.454.89 KB   แสดงภาพ
.349.89 KB   แสดงภาพ
.422.61 KB   แสดงภาพ
.592.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา