นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 15,779 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

29 มกราคม 2564 86 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.181.45 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา