นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 15,815 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

26 มกราคม 2564 105 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.187.56 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา