นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 15,777 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)

26 มกราคม 2564 103 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.188.42 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา