นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 15,732 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีการศึกษา 2564

20 มกราคม 2564 69 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.239.87 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา