นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 15,908 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)

21 มกราคม 2564 116 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.179.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา