นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 273 คน

เยี่ยมชม 15,927 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง

21 ธันวาคม 2563 90 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.176.08 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา